«Tota persona, individualment i col·lectiva, té el dret d’accedir i participar lliurement, sense consideració de fronteres, en la vida cultural a través de les activitats que lliurement trie»

DECLARACIÓ DE FRIBURG SOBRE ELS DRETS CULTURALS (2007)

¿QUÉ ÉS CULTURA+SOCIAL?

Cultura + Social (C+S) és una plataforma d’impacte col·lectiu promoguda i coordinada per l’Associació Adonar que té com a objectiu impulsar una cultura més inclusiva en la Comunitat Valenciana.

Creiem que la cultura té el poder de transformar la societat perquè siga més cohesionada i resilient, i estem convençudes que totes les persones tenen el dret fonamental d’accedir a ella.

Hem detectat que els qui treballen en el sector cultural constaten que els públics que participen activament en la cultura no reflecteixen la diversitat de la societat. Per part seua, diverses experiències en l’àmbit social demostren els beneficis que reporta el gaudi de la cultura —tant en la recepció com en la creació— per a les persones en risc o en situació d’exclusió.

Per això, busquem construir un pont entre l’àmbit cultural i el teixit social, de manera que tots dos puguen treballar conjuntament cap a la inclusió en l’oferta, la creació i la producció artístiques a la Comunitat Valenciana, la qual cosa es tradueix en major cohesió social i en revitalitzar l’àmbit cultural.

Busquem construir un pont entre l’àmbit cultural i el teixit social.

Objetius i principis

Perquè l’exercici dels drets culturals de totes les persones siga possible, des de Cultura + Social treballem per a:
$

Generar informació assertiva i actualitzada, orientada a conéixer l’estat de situació de la inclusió en les arts escèniques, considerant la seua ampliació a la resta de les diferents disciplines culturals.

$

Afavorir les relacions i ampliar el grau de coneixement mutu entre espais culturals, gestors, artistes i entitats socials, per a enfortir les seues capacitats de generar impacte social des de la cultura.

$

Informar i sensibilitzar a la ciutadania valenciana sobre el significat i la importància d’una cultura inclusiva, així com fer-la partícip d’aquesta construcció.

$

Contribuir a millorar les pràctiques de cultura inclusiva, acostant informació, eines i experiències d’interés.

$

Col·laborar en la construcció d’una estratègia autonòmica orientada a generar una cultura cada vegada més inclusiva.

$

Desenvolupar solucions concretes que faciliten l’accés a la cultura als col·lectius en situació de vulnerabilitat.

Conéixer la realitat per transformar-la

Estudi diagnòstic «Impulsant la Cultura Inclusiva en la Comunitat Valenciana: Arts Escèniques»

En 2021 publiquem el primer diagnòstic participatiu sobre cultura inclusiva a la Comunitat Valenciana, producte del diàleg i la trobada de més de 90 agents culturals i socials dels àmbits públic i privat.

El diagnòstic va tindre per objectiu analitzar la situació actual en matèria d’inclusió cultural, així com generar definicions comunes i identificar els principals reptes, problemes i oportunitats per a generar una cultura més inclusiva a la Comunitat Valenciana.

L’estudi va possibilitar delinear una agenda comuna d’intervenció per a generar les transformacions esperades així com obrir les portes a consolidar un grup motor de la iniciativa basat en el diàleg multiactoral, la planificació i l’acció col·lectiva.

Recursos

Estudi Diagnòstic

Diagnòstic participatiu sobre l'estat de situació, reptes i oportunitats en les arts escèniques per a construir una cultura més social a la Comunitat Valenciana. El dret a la cultura de totes les persones està reconegut en la Declaració Universal dels Drets Humans...

Fent accessible la cultura

Facilitar l'exercici dels drets culturals de totes les persones requereix que siguem capaces d'incorporar una perspectiva social i inclusiva en els diferents aspectes que concerneixen a la cultura. En aquest marc, una cosa aparentment tan senzilla com la manera en què...

Comparteix la teua iniciativa i construïm juntes una C+S!

Estem convençudes que per a impulsar una cultura més social a la Comunitat Valenciana és fonamental connectar-nos, conéixer-nos i treballar de manera col·laborativa. També, creiem en la importància de visibilitzar i informar la ciutadania entorn de les experiències de...

Participes de la cultura?

Contribueix a construir una cultura cada vegada més social, inclusiva i diversa completant aquesta breu enquesta sobre participació cultural. L'enquesta és de caràcter anònim i té una duració estimada de 5 minuts. Ingressa ací per a completar-la

Reptes per a construir una C+S

En 2021 l'Associació Adonar va publicar el primer diagnòstic participatiu sobre cultura inclusiva a la Comunitat Valenciana, que va tindre per objectiu analitzar la situació actual en matèria d'inclusió cultural i identificar els principals reptes, problemes i...

Repte 1 / Un marc conceptual comú

Un dels principals obstacles per a construir una cultura més social, inclusiva i diversa a la Comunitat Valenciana és la inexistència d'un marc conceptual comú entre els diversos actors i sectors que interactuen i intervenen en el disseny i la implementació de...

Repte 2 / Avaluació

Si bé existeixen múltiples experiències dins de la Comunitat Valenciana que poden incloure's dins de l'àmbit de la cultura inclusiva, en general aquestes manquen de planificació estratègica i avaluació de resultats i impacte. La manca de mecanismes d'avaluació i de...

Repte 3 / Barreres materials i simbòliques

Aconseguir que la cultura siga veritablement inclusiva, diversa i més social depén, entre altres aspectes, que siguem capaços de derrocar les barreres que hui generen exclusió. Des de les infraestructures disponibles al cost en molts casos privatiu de les entrades,...

Repte 4 / Treball associat

Existeix una manca de treball associat entre els agents dels sectors cultural i social, la qual cosa opera en contra del disseny i desenvolupament d'una estratègia territorial que articule i considere a tots dos. Per això, un dels reptes fonamentals per a construir...

Contacte

Escriu-nos

Escriu-nos i construïm juntes una Cultura+Social.

12 + 9 =

L’EQUIP DE C+S

El projecte Cultura+Social ha estat promogut per Adonar, associació creada en 2018 que està especialitzada a acompanyar als sectors cultural i artístic a desenvolupar iniciatives amb impacte social.

Projecte impulsat i coordinat per:

Amb la col·laboració de: