«Tota persona, individualment i col·lectiva, té el dret d’accedir i participar lliurement, sense consideració de fronteres, en la vida cultural a través de les activitats que lliurement trie»

DECLARACIÓ DE FRIBURG SOBRE ELS DRETS CULTURALS (2007)

¿QUÉ ÉS CULTURA+SOCIAL?

Cultura+Social és un procés i un objectiu en si mateix. Creiem que la cultura té el poder de transformar la societat perquè siga més cohesionada i més resilient, així com que totes les persones que formen part de col·lectius vulnerables tenen el dret fonamental d’accedir a ella.

Hem detectat que les persones que treballen en el sector cultural constaten que els públics que participen activament en la cultura no reflecteixen la diversitat de la societat. Per la seua part, diverses experiències en l’àmbit social demostren els beneficis que reporta el gaudi de la cultura -tant en la recepció com en la creació- per a les persones en risc o en situació d’exclusió.

Proposem construir un pont entre l’àmbit cultural i el teixit social, de manera que tots dos puguen treballar conjuntament cap a la inclusió en l’oferta, la creació i la producció artístiques a la Comunitat Valenciana, la qual cosa es tradueix en major cohesió social i en revitalitzar l’àmbit cultural.

Proposem construir un pont entre l’àmbit cultural i el teixit social

Objetius i principis

Perquè l’exercici dels drets culturals de totes les persones siga possible des de Cultura + Social treballem per a:

$

Partir d’un diagnòstic inicial sobre la inclusió en les arts escèniques, el qual ampliarem pròximament a la resta de disciplines culturals.

$

Afavorir les relacions entre espais culturals, gestors, artistes i entitats socials mitjançant l’organització de diferents trobades de treball i de reflexió.

$

Informar a la ciutadania valenciana sobre el concepte de cultura inclusiva, així com fer-la partícip del procés a través d’accions de conscienciació.

$

Contribuir a millorar les pràctiques sobre cultura inclusiva.

$

Col·laborar en la construcció d’una estratègia autonòmica per a implementar la cultura inclusiva durant els pròxims anys.

$

Posar en funcionament una plataforma específica de reserva d’entrades que facilite l’accés a la cultura als col·lectius més vulnerables.

Per a aconseguir aquests objectius ens guiem per una sèrie de principis que hem resumit en un manifest per la cultura inclusiva:
El teu suport ens ajudarà a tenir més força davant les institucions públiques i les entitats privades per a treballar pel canvi cap a la plena inclusió en l’àmbit cultural.

COM HO ESTEM FENT

Cultura+Social comprén diferents fases per a avançar progressivament i amb pas ferm cap a la cultura inclusiva a la Comunitat Valenciana:
FASE 1 - EXECUTADA
 • Recerca: vam identificar a actors clau tant de l’àmbit social com del cultural i hem establert relacions per a establir les bases d’una agenda comuna.
 • Audicions: vam mantenir més de 90 entrevistes amb persones referents en tots dos sectors per a detectar necessitats compartides i bones pràctiques.
 • Trobada intersectorial: vam generar un primer espai de treball, el qual ha servit com a punt de partida per a continuar construint conjuntament el camí cap a la cultura inclusiva.
FASE 2 - EN PROCÉS
 • Estudi diagnòstic: compartim les necessitats i els reptes identificats en la fase anterior sobre l’estat de la cultura inclusiva en les arts escèniques. Descarrega’l aquí.
 • Campanya de sensibilització: involucrem a la ciutadania i als mitjans de comunicació mitjançant diferents accions que informen sobre els beneficis de la cultura inclusiva i obren vies de participació.
 • Plataforma per la cultura inclusiva: participem en grups de treball en l’àmbit tècnic i institucional que permeten abordar els diferents reptes detectats.
 • Fòrum de bones pràctiques: impulsem nous espais de trobada i intercanvi específics al voltant del coneixement compartit sobre cultura inclusiva.
FASE 3
 • Consolidació de mecanismes: tant la plataforma de treball com el fòrum de bones pràctiques avançaran, de manera que el diàleg entre agents culturals i socials es consolide.
 • Eines específiques: desenvolupament de recursos que permeten abordar necessitats concretes, detectades en el diagnòstic inicial, com una passarel·la de ticketing per al teixit social, facilitant la participació cultural de persones en situació de vulnerabilitat.
 • Serveis de formació i de consultoria: impuls d’iniciatives que afavorisquen la professionalització d’accions artístiques amb impacte social i incrementen l’impacte de les experiències de cultura inclusiva.
 • Pla d’estratègic de cultura inclusiva: el procés Cultura + Social culminaria amb la redacció i implementació d’un pla estratègic per la democratització cultural a la Comunitat Valenciana, emparant i dotant de continuïtat les diferents eines, espais i recursos generats de manera col·laborativa.

DÓNA SUPORT A CULTURA+SOCIAL!

El teu suport és fonamental per a tenir més força per a aconseguir un canvi cap a la cultura inclusiva!

Participa

Si vols ser part del projecte, donant veu, col·laborant o aportant les teues necessitats i inquietuds, pots emplenar el següent formulari i contactarem amb tu.

2 + 15 =

L’EQUIP DE C+S

El projecte Cultura+Social ha estat promogut per Adonar, associació creada en 2018 que està especialitzada a acompanyar als sectors cultural i artístic a desenvolupar iniciatives amb impacte social.
Projecte liderat per:
Amb la col·laboració de: