Reptes per a construir una C+S

En 2021 l’Associació Adonar va publicar el primer diagnòstic participatiu sobre cultura inclusiva a la Comunitat Valenciana, que va tindre per objectiu analitzar la situació actual en matèria d’inclusió cultural i identificar els principals reptes, problemes i oportunitats per a generar una cultura més inclusiva en el nostre territori.

Producte del diàleg i la trobada al costat de més de 90 agents culturals i socials dels àmbits públic i privat, va ser possible identificar 6 reptes fonamentals a abordar per a construir juntes una cultura més social.

  1. MARC CONCEPTUAL COMÚ
  2. AVALUACIÓ I SISTEMATITZACIÓ D’EXPERIÈNCIES DE CULTURA INCLUSIVA
  3. BARRERES MATERIALS I SIMBÒLIQUES
  4. TREBALL ASSOCIAT
  5. COMUNICACIÓ
  6. RECURSOS HUMANS

Coneix més ací!