Estudi Diagnòstic

Diagnòstic participatiu sobre l’estat de situació, reptes i oportunitats en les arts escèniques per a construir una cultura més social a la Comunitat Valenciana.

El dret a la cultura de totes les persones està reconegut en la Declaració Universal dels Drets Humans (article 27), la Constitució Espanyola de 1978 (*art 9.2, 44 i 149.2) i l’Estatut d’Autonomia (art. 9.4).

Així mateix, el Pla Estratègic Cultural Valencià 2015-2020 “Fes Cultura”, recull com un dels seus cinc eixos bàsics la democratització i l’accés a la cultura. Per part seua, la Conselleria d’*Igualtat i *Polítiques *Inclusives de la Generalitat també recull explícitament l’objectiu de “promoure la democratització i l’accés a la cultura en condicions d’igualtat” en el Pla Valencià d’Inclusió i Cohesió Social 2017-2022. Han hagut múltiples intents i algunes iniciatives en aquest sentit, vinculades a l’anomenat Pla de Democratització Cultural de la Generalitat Valenciana encara que, fins ara, poques d’aquestes iniciatives relacionades amb la participació cultural de col·lectius vulnerables s’han pogut consolidar.

I, tan important com els plans normatiu i polític, no podem oblidar el pla social: el treball des d’entitats privades, socials i ciutadanes que venen impulsant iniciatives enfocades a afavorir un major exercici del dret a la cultura per part de totes les persones.

Ara bé, hem de reconéixer que els drets culturals no estan adequadament desenvolupats ni garantits, malgrat la importància que té tant en el pla individual de la persona com en el pla col·lectiu, constituint un factor clau de cohesió social i desenvolupament.

L’Estudi Diagnòstic realitzat en el marc del projecte Cultura + Social cerca analitzar el context i estat de situació, construir una agenda compartida basada en la identificació de problemàtiques i oportunitats identificades de manera comuna per diversos actors dels sectors cultural i social, i proposar algunes recomanacions o guies orientadores que ens permeten construir de manera col·laborativa una cultura més social a la Comunitat Valenciana.

L’Estudi Diagnòstic ha sigut elaborat durant 2019 i 2020 gràcies a les aportacions, generoses, honestes i constructives, de més de 80 agents provinents d’un ventall divers dels sectors cultural i social valencià.

Llig ací l’Estudi Diagnòstic «Impulsant la Cultura Inclusiva a la Comunitat Valenciana: Arts Escèniques»